INTERVJU/Jasmina Knezović: Narod je umoran od nerada i populističkih priča. Narod brine za svoju djecu!

Jasmina Knezović, sugrađanka i direktorica dvaju kompanija, “Bosanski transportni servis” d.o.o. Visoko od 2002.godine i “Bosanska investiciona organizacija” d.o.o. Sarajevo od 2020.godine,  nositeljica je liste za Zastupnički Dom Federalnog Parlamenta ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

– Sve je BOSANSKI, što bi naš narod rekao tri u jedan.

Jasmina Knezović je supruga i majka dvoje djece. Čitav radni staž (32god) je u privredi – gdje se dešava stvarni život, sa mladima i  radnicima. Kroz razgovor ističe da je ponosna što je njihovo preduzeće i njihov drugi dom, što su ZAJEDNO.

 

“Jedna od kompanija, kojom upravljam, prije 20 godina dijelila je sudbinu većine drugih preduzeća, bila je nelikvidna, prezadužena, sa velikim brojem radnika. Zajedno  sa svim zaposlenim, mi smo preduzeće spasili i uvećali njegovu vrijednost. Do sada nikada, niti jedan od naših radnika, nije tražio svoja radna prava na ulici. Danas smo sigurno najpoželjniji poslodavac u Visokom, a i u široj regiji, jer je briga o radniku i taj socijalni segment utkan u strategiju naše kompanije.”

 

Kompanija redovno isplaćuje plate, topli obrok, regres, blagdanske poklone i nagrade za rezultate rada. Najniža plata je u visini prosječne plate u FBIH.

Naš cilj nisu profiti, već briga o čovjeku,“dodala je Knezović i poručila da svjedočimo prolaznosti vremena i teškom položaju radnika, možda najviše onih koji su bili na   prvim linijama za odbranu države ili u preduzećima u kojima su radili. Stanje u našoj državi je kao IZVRNUTA ČARAPA, što je rekao naš uvaženi komšija iz Breze dr.Esad Bajtal. Parlament je mjesto gdje će SBIH  poredati stvari!

 

I.H: Ukoliko Vam građani ukažu povjerenje za šta ćete se zalagati kao zastupnica u Parlamentu FBIH?

– Knezović: Kao zastupnica u Federalnom Parlamentu zalagat ću se:

  • za uvođenje sistema i procedura kao unaprijed poznatih pravila za sve, sistem koji će trajati, a ne kao do sada nova vlast – nova pravila
  • za pokretanje svih inicijativa kojima će se insistirati da sudovi poštuju osnovna načela sudskih postupaka, prije svega ekonomičnosti i efikasnosti,jer kako imati pravnu sigurnost ako postupci traju u nedogled ?
  • donošenje/izmjena svih zakona, koji direktno utiču na život ljudi (oblast privrede, oblast ekonomije, infrastrukture, turizma, socijalne sigurnosti, zaštite okoliša,) pokrenut ću incijativu za donošenje Zakona o učeničkim i studentskim praksama, čime bi se taj angažman priznao kao radni staž. Na taj način bi ukinuli pripravnički staž.

Mladi bi iz učeničkih i studenskih klupa dolazili već osposobljeni za rad.

 

I.H: Koji su glavni razlozi Vašeg ulaska u politiku i šta mislite o trenutnoj bh. političkoj situaciji?

– Knezović: Mene je stid stanja u kome se nalazi naša država u svakom pogledu.SBIH je jedina ponudila ekonomski program sa pet jasnih principa za razvoj države ne samo kuda već i kako. Prije svega je važno da stranka SBIH želi SUVERENITET-VLAST vratiti Bosancima i Hercegovcima ne ugrožavajući prava Bošnjaka, Hrvata, Srba, Jevreja i ostalih.

Suverenitet je  JEDAN u svim zemljama svijeta, kod nas je rasparčan na troje, to je suprotno Evropskoj povelji o ljudskim pravima i svim njenim protokolima, a što dokazuju presude Evropskog suda za ljudska prava koje čekaju da se implementiraju. Zato moramo mijenjati diskriminatorske odredbe naših Ustava. Svuda u svijetu se ljudi poznaju i propoznaju po pripadnosti NACIJI/DRŽAVI a ne pripadnosti  narodima, statusu koji dobivaju rođenjem.

SBIH je jedina stranka ponudila nove, kompetentne kandidate koji su se već dokazali, a ne one kojima je politika mjesto gdje će dobiti stan, poziciju, kupiti diplomu.

Pogledajte Predsjednika SBIH, mladog čovjeka koji je napravio fenomenalne rezultate u najmnogoljudnijoj općini u BIH, bez 1 KM zaduženja / kredita. Takvima treba dati VLAST.

 

I.H: Mnogi su problemi s kojima se naš narod svakodnevno bori, ali šta je to što bi Visočani konkretno dobili Vašim političkim angažmanom na važnoj poziciji kakvu biste obnašali u budućnosti?

– Knezović: SBIH je jedina stranka koji je u svoj ekonomski program uvrstila nastavak izgradnje AERODROMA VISOKO, nakon 25 godina čekanja. To je najveći infrastrukturni projekat koji bi pokrenuo ubrzani ekonomski razvoj države i regije izvan njenih granica. Najvažnije je da bi ovim projektom zaustavili odlazak MLADIH iz države. A infrastruktura je u nadležnosti  Federalnog Parlamenta i Kantonalne Skupštine.

Ja sam svjesna da je naš narod nepovjerljiv i sumnjičav u pogledu Aerodroma Visoko, zato ću javnost upitati.: Da li je iko je prije 10 godina vjerovao da će Semir Osmanagić od močvare napraviti najposjećeniju regionalnu turističku destinaciju? Da li je iko vjerovao da će Novak Đoković doći u Visoko direktno sa Vimbldona ? A Semir je rođen 1.juna kada i ja…

Kao direktorica preduzeća koje je jedan od osnivača AERODROM VISOKO, ja sam uspjela za 2 godine, od kada sam imenovana, da prikupim svu dokumentaciju i obezbjedim Javnu ispravu za JP AERODROM.  A narod zna važnost javnih isprava, to su pasoš, vozačka i sl. Ja sam po prirodi uporna osoba i ne odustajem.

 

I.H: U programu TV Visoko predstavili ste se u „Debati“ zajedno sa ostalim kandidatima iz drugih političkih opcija. Kakvo je Vaše iskustvo nakon gostovanja u toj emisiji?

– Knezović: Učesnici su bili korektni i pokazali da razgovor može biti kultura dijaloga. Međutim, koncept emisije zamišljen kao debata pretvoren je u kviz..pitanje-odgovor, isteklo vrijeme. To nije debata ako želite odgovarati smisleno i promišljeno. I drugo, replike nisu korištene namjenski, što im je svrha…neslaganje sa određenom tvrdnjom i argumentiran odgovor. Replike su pretvorene u dodatno vrijeme da se nastavi što niste stigli kazati.

Osim toga, 8 učesnika u 120 min, od čega je 40 minuta potrošeno za predstavljanje.. Debate trebaju poslužiti za konstruktivni dijalog, da predložimo rješavanje problema. Samo o temi infrastrukture možete organizirati najmanje 5 debata, jer imamo transportnu, energetsku,vodno kanalizacionu, komunikacijsku i socijalnu, to su jako važne teme pojedinačno. To su moji utisci i sugestije za ubuduće.

 

I.H: SBIH je stranka koja od davne 1995.godine aktivno djeluje na bh.političkoj sceni. Na što ste posebno ponosni i što biste izdvojili kao najznačajnije projekte koji su inicirani iz ove političke partije?

– Knezović: Projekti SBIH temelje se na 5 principa:

  • proizvodnja hrane sa otkupom po dostojanstvenim cijenama
  • proizvodnja energije za vlastite potrebe posebno kroz neiskorišten hidropotencijal, vjetro i solarne elektrane,
  • razvoj turizma kao cjelogodišnja ponuda
  • razvoj metalske i drvne industrije
  • razvoj infrastrukture: autoputevi, brze ceste, željeznice, aerodromi.

 

I.H: Zašto baš trebamo birati Vas i ostale kandidate iz Stranke za BiH?

– Knezović: SBIH ponudila je nove i stručne kandidate dokazane u svom poslu, dala je šansu ženama i mladima. Ponudila je rješenja gorućih problema našeg naroda. Vlast prijeti da nam ne može obezbjediti struju ako Rusija zaustavi isporuku plina, a mi smo država sa velikim resursom vode-izvora života, i taj potencijal je potpuno neiskorišten. Hranu uvozimo a naši čestiti proizvođači nemaju kome prodati proizvedeno. Neki su dobili poticaje ali nema otkupa po dostojanstvenim cijenama…

 

I.H: Šta očekujete od ovogodišnjih Općih izbora i koja je Vaša poruka biračima?

Knezović: Očekujem promjene i sigurna sam da će SBIH pobijediti na svim nivoima vlasti. Narod je umoran od nerada, neznanja i populističkih priča. Procedure su jako važne za vlast, dosadašnja vlast se galopirajući penjala na vrh, rušeći stepenice kojim se penje.  Svemu dođe kraj i kad se mora sići sa vlasti, onda možete jedino naglavačke ako ste porušili put kojim ste stigli na vlast. Narod brine za svoju djecu.

 

Izađite i glasajte za one koji umiju, znaju i hoće, koji se brinu o onima kojima su nadređeni, a to su kandidati SBIH.