Intervju | Edin Hakanović: „PRESTANITE OTIMATI OD NARODA!“

Edin Hakanović, potpredsjednik SDA Visoko i dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Zlatna policijska značka“, ratni komandant, učesnik odbrane od prvog dana u borbi protiv agresije na BIH

PRESTANITE OTIMATI OD NARODA!

Prošle sedmice SDA Visoko je u javnom saopćenju zatražila vraćanje cijena priključka na vodovod, cijena vode i ostalih komunalnih usluga na nivo prije njihovog, kako ste naveli „nepotrebnog i neargumentovanog povećanja“. Umjesto toga, imali smo priliku na TV Visoko vidjeti priloge o JKP Visoko i zadovoljnim građanima. Kako to komentirate?

Diktatura, bahatost i samovolja gradonačelnice nema granica. RTV Visoko je postala televizija koja podržava tu diktaturu sa ciljem zaštite interesa lokalnih moćnika a ne građana. Za njih ne važe demokratska pravila, niti profesionalni kodeksi. Oni nikada ne pitaju drugu stranu. Njih to ne zanima. Friziraju stvarnost onako kako to odgovara gradonačelnici, a ne narodu. Uostalom ova RTV Visoko je nelegalna. Nastala je besprimjernom upotrebom sile vlastodršca nad medijima kakav se još nije sreo u 21. stoljeću u demokratskoj Evropi. Ova nova RTV Visoko nastala je tako što je gradonačelnica, koja je zloupotrijebila ovlasti, zatvorila legalnu televiziju da bi se napravilo mjesta nelegalnoj televiziji koja će slušati, gledati i emitovati samo nju i njoj odane sljedbenike. Mediji su važan korektiv i izraz slobode u demokratskom sistemu. Na žalost, sloboda više ne stanuje u Visokom. Narod je u početku bio zbunjen, ali sada je jasno da više ne vjeruje toj i takvoj televiziji. Tako da će i njihovo proći.

Komunalna privreda i javni resursi u Gradu Visoko imaju sličnu ulogu kao i nelegalna RTV Visoko. Mi ćemo istrajati u našim zahtjevima za vraćanjem cijena na prvobitni nivo, ovo što se trenutno radi je otimačina.

Ističete da je SDA bila ta koja je pokrenula rješavanje pitanja vodosnabdijevanja u Visokom. Otkud sada to, gradonačelnica Amra Babić sve zasluge pripisuje sebi. Malo smo zbunjeni?

Njen cilj i jeste da zbuni građane, i zasluge za sve što je urađeno, pa i u vezi rješavanja pitanja vodovoda, pripiše sebi. Vrlo je upitan njen angažman u vezi bilo čega progresivnog i vizionarskog u Visokom, a radi istine, ovdje ću iznijeti redoslijed događaja i koraka koje smo poduzeli u vezi proširenja mreže gradskog vodovoda. Prve inicijative za proširenje gradskog vodovoda Visoko krenule su od SDA Visoko još 2011. godine. Riječ je o inicijativi za uključenje u zajednički projekat sa općinama Fojnica, Kiseljak i Visoko kojim bi četiri mjesne zajednice dobile vodu iz ovog projekta.  Općina Kiseljak nije dozvolila prolazak vodovoda do Visokog. Uslijedili su prvi razgovori i inicijativa za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja, a pregovarano je tada sa predstavnicima turske općine Altintag, i to i u Ankari, 2013. godine. Tadašnja uloga gradonačelnice Amre Babić za pitanje vodovoda  bila je slična kao i za izgradnju Kulturnog centra „Aldintag“, dakle  negativna. Kasnije, kada je vidjela da se radi o projektima koji su korisni za Visoko, sebi pripisuje uspjehe i zasluge. Podsjećamo da je Amra Babić tada bila u SDA, kao i da je SDA imala većinu u Općinskom vijeću Visoko.

Ovih dana puno se govori o „penalima“, tj. kazni u iznosu od 75.000 KM koju Grad Visoko, uslijed neodgovornog ponašanja, mora platiti zbog kašnjenja u realizaciji Projekta, koja se kreditira sredstvima EBRD-a.

Na žalost, tu je na djelu najgora vrsta neodgovornosti gradonačelnice, gradske administracije i javnog preduzeća, sa direktnom štetom koju će morati nadoknaditi građani Visokog iz svojih džepova. Sada su nam jasna sva ova poskupljenja, jer njihovo neznanje, aroganciju i nerad moramo platiti svi mi. Projekat vodovod Visoko prema EBRD-u se razmatra 2016. godine na iznos kredita od 4,5 milina eura. Radi se o kreditnom zaduživanju države BiH koji se prosljeđuje putem Federacije BiH i Općine Visoko, i JKP Visoko d.o.o. Visoko. Vlada Federacije BiH, koju predvodi SDA, donijela je zaključak kojim je podržana inicijativa da se sredstva osiguraju iz kredita kod EBRD-a u visini od 4,5 mil. Eura.

Ali gradonačelnica ističe da su „nezavisni“ vijećnici Općinskog vijeća podržali odobrenje kredita? 

Na 40. sjednici Općinskog vijeća Visoko održanoj 9. jula 2016. odobreno je kreditno zaduživanje u iznosu od 4,5 miliona eura, i tadašnju većinu su činili SDA vijećnici, pri čemu su svi vijećnici osim tri predstavnika SDP-a podržali kreditno zaduženje za projekat vodovoda, a ne „nezavisni“. Dalje, Vijeće ministara BiH, u kojem je SDA dio većine sa predsjedavajućim, 1. augusta 2016. daje saglasnost za kreditno zaduženje, kao i zaduženje nadležnim ministarstvima i tijelima za pripremu neophodnih ugovora. Parlamentarna skupština BiH, u kojoj je SDA dio većine u novembru i decembru 2016. je dala saglasnost na ratifikaciju Ugovora o zajmu između BiH i EBRD-a. Potom je Predsjedništvo BiH u kojem je jedan član iz SDA, 20. decembra 2016. usvojilo Odluku o ratifikaciji Ugovora o zajmu za projekat vodovoda Visoko.

Bilo je nekih nejasnoća kod izglasavanja u Parlamentu Federacije BiH. Gradonačelnica Babić je govorila tada o navodnim opstrukcijama?

Vlada Federacije BiH u kojoj je SDA dio većine,  30. oktobra 2017. je odobrila kreditno zaduženje za projekat vodovoda Visoko. Uslijedilo je tada politikantstvo koje je napravila načelnica Amra Babić u svrhu lične propagande kroz medije koji su joj u to vrijeme bili naklonjeni. Prava istina je da je tačka dnevnog reda o vodovodu za Visoko na Parlamentu Federacije BiH, u kojima je SDA također dio većine, prolongirana iz razloga da nije izglasana na toj zakazanoj sjednici. Naime, daleko je duža procedura ponovnog stavljanja na dnevni red, a ovako je bila zastupljena odmah na sljedećoj sjednici. U to vrijeme su postojala određena ultimativna djelovanja od strane koalicijskih partnera za druge tačke dnevnog reda, prije svega od strane HDZ-a.

Kakva je bila uloga Vlade ZDK u dosadašnjem procesu finanisranja ovog projekta?

Vlada ZDK, prevođena SDA premijerom, direktno je učestvovala u finansiranju izgradnje vodovoda Visoko, omogućivši manje kreditno zaduženje i pojeftinjenje ukupnih poslova pa i cijene priključka, a kasnije i same vode, te troškova održavanja sistema. Radi se o rezervoaru Kula Banjer, gdje je kroz sredstva iz vodnih naknada za 2016. godinu Vlada ZDK učestvovala sa 350,000 KM i ove godine je odobreno 480,000 KM za rezervoar na Dubravama.

Treba dakle istaći da su Općinsko vijeće Visoko, Vlada Federacije BiH, Parlamenti Federacije BiH, Paralment BiH, kao i Predsjedništvo BiH, podržali i usvojili sve potrebne odluke i saglasnosti  za proširenje vodovoda i kreditnog zaduženja, te da je u svim navedenim organima i tijelima većinu, odnosno poziciju u vlasti imala SDA. Istovremeno, SDA Visoko nikada nije bila za poskupljenje vode. Čak je to bio i uslov i o tome su data saopćenja u julu 2016. godine, zajedničko saopćenje SDA i SBB od 8. jula 2016., i svaki put kada se o tome razgovaralo ili raspravljalo na sjednicama Općinskog vijeća, a sada i Gradskog vijeća Visoko.

Kako je onda moguće da je došlo do poskupljenja?

Svi se mi pitamo otkuda poskupljenja!? SDA je kroz svoje odluke i podršku Projektu na svim nivoima: od općinske, preko kantonalne, entitetske, pa do državne vlasti; preko svojih predstavnika aktivno radila na tome da u Visokom bude vode za sve. Jer, kao što to stoji u Projektu, njegov cilj nije bio povećanje cijena usluga JKP Visoko, već «(a) proširenje vodovodne mreže koje će omogućiti priključenje novih korisnika na mrežu i u isto vrijeme, isporukom pitke vode, poboljšati standard stanovnika općine, (b) i smanjenje gubitaka na mreži, poboljšanja otpornosti na klimatske promjene, i poboljšanje vodosnabdijevanja za postojeće korisnike popravkom postojeće mreže».  Projektom je, dakle, predviđeno da će se riješiti pitanje vodosnabdijevanja za 11.500 stanovnika Visokog, i to na način podizanja standarda a ne smanjenja standarda građana Visokog.

Kakva je trenutna situacija? 

Prije kreditnog zaduženja na dijelu gdje je uspostavljen gradski vodovod cijena priključka na gradsku vodovodnu mrežu je bila od 450,00 KM do maksimalno 650,00 KM (primjer Arnautovići, Mulići, itd.), bez ikakvih dodatnih troškova. Danas, sa kreditnim zaduženjem i poskupljenjem vode u svim elementima, cijena priključka je 1.000,00 KM, plus dodatni lični troškovi svakog korisnika za stvaranje uslova za priključenje na gradski vodovod. Svrha kredita nije bila da poskupljuje priključak i sve usluge, upravo suprotno.

Porasla je i cijena vode?

Ako uporedimo 2017. godinu kada se počinju voditi aktivnosti oko vodovoda, i danas 2019. godinu kada se one realizuju, cijena vode je znatno porasla. Porasle su i sve druge usluge: od kanalizacije, novih elemenata za naplaćivanje – vodomjerno mjesto, novog sistema i načina obračuna (radi „bezbolnijeg“ prikaza poskupljenja). Sve u svemu cijena vode i kanalizacije je u posljednjih 20 mjeseci poskupjela za nevjerovatnih 99%, čime smo postigli još jedan neslavni rekord u Visokom – struja nam je jeftinija od vode i kanalizacije. Dalje, uvedeno je plaćanje vodomjernog mjesta u iznosu od 0,50 KM (izračunajte koliko je ukupno korisnika), kao i doprinosi za iskorištenu vodu. Zanimljivo je istaći da je doprinos za zaštitu voda pojeftinio (kuda idu doprinosi za zaštitu voda?). Posebna tema je izmijenjeni način obračuna koji u nekim elementima djeluje destimulativno za sve pojedince koji imaju bilo kakav obrt ili su pokrenuli uzgoj žive stoke. Pa što više privrjeđuju i bore se da zarade u ovoj žestokoj konkurenciji sa stranim mljekarima i uvozom mesa, sve im je to skuplje. Poznato je da su poticaji za poljoprivredu u Visokom 10 puta manji nego u Kakanju, koji u suštini i nije oblast gdje je poljoprivreda u vrhu prihoda i razvoja općine. Na žalost, ovo nije kraj, možemo očekivati nova poskupljenja kojima će se začipati rupe koje pravi gradska administracija.

Ko je taj ko odobrava ovakva poskupljenja?

Vijećnici SDA nikada nisu glasali ni za jedno poskupljenje vode i nikada u narednom periodu neće glasati za takve odluke. Bit kredita nije bio skuplja voda. Suština kredita je bila voda za sve, a ne skuplja voda za sve. Mi smatramo da na cijenu direktno utuče nerad odgovornih. Posebna tema je način ili plan realizacije Projekta i utroška sredstava kredita EBRD-a. Sredstva se ne povlače u skladu sa planiranom ili bolje rečeno obećanom dinamikom i kao rezultat imamo kazne ili penale do sada u iznosu od 75.000,00 KM. Da li će iko odgovarati za gubitak od 75.000,00 KM iz budžeta koji se mogao upotrijebiti za sve one inicijative, dok se na drugoj strani guši rad svih političkih protivnika ukidanjem finansiranja političkih stranaka. To se radi u trenutku kada su kompletna administracija, i svi javni resursi Grada Visoko stavljeni pod kontrolu, i kada su podređeni političkim interesima gradonačelnice Babić. Da ne govorimo o privatnoj uzurpaciji javnih preduzeća i nepotizmu s jedne strane, te oduzimanja prava na rad, deložacije i zabrane političkim oponentima s druge strane. Ovo je direktni udar na demokratski sistem, sakriven iza populizma. Tobože se rone krokodilske suze nad bolesnom djecom, ali se ne odustaje od nove limuzine za gradonačelnicu. Narod želi i glasa za SDA svidjelo se to gradonačelnici ili ne. Narod će braniti i razvijati SDA, upravo jer je SDA iz naroda, a narod je uz SDA.

Nedavno smo imali priliku slušati o pozitivnim rezultatima JKP Visoko. Kako to objašnjavate?

Da, ni mi nismo mogli vjerovati svojim očima. Čega se pametan stidi, budala se ponosi. Pa svima je jasno da je povećanje prihoda JKP Visoko d.o.o. uzrokovano povećanjem cijena usluga, a ne stručnošću menadžmenta i njegovim poštenim zalaganjem. Usporedbe radi, prihod preduzeća u 2014. godini je bio 2.360.000 KM, dok je u prvih 6 mjeseci ove godine prihod već više od 2.000.000  KM. Naravno da prihod mora biti veći kada se u obzir uzmu činjenice i faktori koje smo već pobrojali a to su povećanje cijena vode, kanalizacije, odvoza smeća, povećanje cijena priključka, i sl.

Tvrdite da je vaš cilj dovođenje Projekta vodosnabdijevanja u red, kako bi kako kažete, “građani imali stvarne benefite od njega, a ne samo gradonačelnica, i nekoliko njenih ljubičanstvenih” sljedbenica i sljedbenika”?

Ovo je previše važno pitanje za Visoko i naš cilj je da ga dovedemo u red, ako Bog da. Kao prvo, iz svega ovoga što sam naveo, jasno je da je inicijativu i sve aktivnosti u stvari realizovala SDA, a da ih je prisvojila Amra Babić, prikazala ih kao svoje, te da se SDA prikazuje kao da je protiv. To je klasičan spin i zloupotreba svega, od položaja, ovlašćenja, lažnog predstavljanja, pa sve do otvorenog laganja. Dalje, jasno je po reakcijama građana, da na terenu nema pretjeranog zadovoljstva po pitanju cijena i priključka. Naprotiv! Stiče se dojam da je na sceni neka vrsta bojkota ovog Projekta. Ako uzmemo činjenicu da je do sada priključeno u tri mjesne zajednice svega 400 novih korisnika, a da ukupno novih ugovora ima nešto više od 500, nešto tu debelo nije u redu  – a to su cijena priključka i cijena vode i svih pratećih usluga. Zato i ovom prilikom tražimo da Gradsko vijeće i gradonačelnica još jednom preispitaju svoje odluke o poskupljenjima, te zakažu hitnu sjednicu sa jednom jedinom tačkom dnevnog reda, a to je vraćanje cijena komunalnih usluga na nivo prije neopravdanih poskupljenja.

I za kraj, tvrdite da Visoko zaslužuje i može, puno, puno bolje. Kako?

Pa za početak, npr, da se prestane otimati od naroda! Evo, dok vodimo ovaj razgovor, ne samo da se ne razmišlja o smanjenju nameta građanima, već se dalje klasičnom prevarom otima narodna imovina. Donosi se Odluka o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda na području Grada Visoko koja između ostalog ima za cilj otimanje od građana onih mjesnih vodovoda koji su dobili finansijsku podršku veću od ½ vrijednosti za izgradnju/rekonstrukciju od Grada, Kantona, Federacije i drugih institucija.

Apelujem na građane da vode računa kada učestvuje u anketama koje tretiraju problematiku mjesnog vodovoda kako se ne bi desilo da nesvjesno budete saglasni da se Vaš vodovod otme, a onda sve postaje kasno. Uzmu Vam vodu, a onda Vam vrate račune za potrošnju vode, ali nažalost po cijenama koje su značajno veće od onih koje sada imate i cijenama koje u kontinuitetu rastu.

Mi se nećemo umoriti i odlučno ćemo se boriti protiv diktature ”ljubičanstvene” vlasti, jer Visoko zaslužuje i može, puno, puno bolje!