Informacije za roditelje: Kako će izgledati rad vrtića u BiH

Zavod za javno zdravstvo FBiH objavio je preporuke za rad predškolskih ustanova, nakon što je Federalni štab civilne zaštite danas donio preporuku kantonalnim štabovima da vrtići počnu s radom.

Pored općih mjera koje imaju za cilj sprečavanje širenja bolesti COVID-19 poput higijene ruku, respiratorne higijene, izbjegavanje dodirivanje lica, u vrtićima se u preporukuama nsistira da svi uposlenici nose maske, te da se ako je moguće organizira rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora. Također uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, treba uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom ljekaru.

U preporukama se potiče ostanak kod kuće sve djece za koju je to moguće, s obzirom da broj djece može biti takav da se mjere fizičkog razmaka u tim kolektivima neće moći poštovati.

Fizički razmak od najmanje od dva metra u zatvorenom prostoru posebno provode uposlenici u odnosu na druge uposlenike, te se navedeni fizički razmak preporučuje kada je god moguće između uposlenika i djece, sa iznimkom direktne njege djeteta koja se provodi u što kraćem vremenu.

U istom zajedničkom prostoru uposlenici održavaju fizički razmak od dva metra, te se sastanci, dogovori i edukacije trebaju odvijati elektronski ili telefonom, a ulazak roditelja u ustanovu treba izbjeći kad je god moguće. U istom prostoru u isto vrijeme smiju boraviti isključivo djeca i odgajatelj iz iste odgojne grupe.
Fizički razmak kao i pojačanu ličnu higijenu djece neophodno je podsticati, ali treba očekivati da će
dolaziti do određenih odstupanja. Preporučuje se formiranje odgojno-obrazovnih grupa djece s manjim brojem uvijek iste djece u grupi i jedan odgajatelj, što ukupno daje po mogućnosti 10 osoba.

Ne preporučuje se da djeca predškolske dobi nose maske u vrtiću. Roditelji imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu već se javljaju telefonom ustanovi i izabranom pedijatru porodične medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Ako djeca razviju simptome COVID-19 infekcije tokom boravka u ustanovi, odgajatelji odmah obavještavaju roditelje, koji u najkraćem mogućem roku moraju doći po dijete.

Djecu treba poticati da održavaju distancu (fizičku udaljenost) od druge djece i odraslih, primjereno razvojnoj dobi. Djecu treba poticati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta, primjereno razvojnoj dobi te da što češće peru ruke sapunom.

Kompletnu preporuku za vrtiće možete pogledati OVDJE.