Indeks kvaliteta zraka u Visokom 62 – ZRAK UMJERENO ZAGAĐEN

Vrijednost indeksa kvaliteta zraka u Visokom je zbog vremenskih prilika niža u odnosu na prethodne dane. Prema podacima mjerne stanice u Visokom i mjerenja indeksa kvaliteta zraka obavljenim 29.01.2020. u 00:00 sati, indeks kvaliteta zraka u Visokom je 62.

Prema ovoj vrijednosti zrak u Visokom je UMJERENO ZAGAĐEN.

Upozorenje: Neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje su veoma osjetljive na zagađenje zraka. Takve osobe trebaju izbjegavati boravak vani i smanjiti naprezanje tokom boravka vani.