Hutbom direktora mr. Dženana Handžića, stavljena je tačka na još jednu nastavnu godinu

Hutbom direktora Medrese, mr. Dženana Handžića, stavljena je tačka na još jednu nastavnu godinu.

Direktor je u svojoj hutbi govorio upravo o prethodnoj godini i uspjesima koje je Medresa postigla na raznim poljima, kako odgojno-obrazovnom tako i infrastrukturno-razvojnom.

Pozvao je učenike da i na raspustu nastave živjeti onako kako smo ih učili da žive u Medresi, poštujući šerijatske propise i kućni red škole, te da se nastave družiti sa knjigom kako bi početak sljedeće školske godine mogli dočekati spremni.

Medresa “Osman ef. Redžović”