HADŽIBEG: Zlatarevo zlato

Dojde meni opomena da nisam platio struje, a bome jesam, samo mi niđe nejma one potvrde.

Kad insan nešto traži, nikad nać’, k’o da mu kakav šejtan, naletosum, sakrije, a sve mu potura nakije, hejbet brezposlica. Tako i ja, udarih na testament od moje, rahmetli nane:

„Ja, Subhija Arnautović, rođena Novalija… ostavljam mom najmlađem unuku Uzeiru Hadžibegu… pri zdravoj pameti…: 2 ibrika, leđen, srebreni ćirak, 39 lengera, 2 ajakli-sahana, tabla demirlija, velika demirlija, obična tendžera, velika tendžera, veliki kazan, haranija (mali kazan), 2 mala sahana, sofra-peškir, bošća, veliki srebreni nož, mali srebreni nož“, i tako hejbet suđa i posuđa, i neđe pri kraju stoji: „Almasli grana, lepir, na čuvanju kod Hajrudina Novalije…“.

Spremim se i na vrata.

– Ku’ćeš to Uzeire, pita Fata, jes to naš’o potvrdu?

Reko’: Jesam!

Ja niz sokak, a sve dumam:

Znam, rahmetli Hajrudina, plaho pošten čo’jek bio, al’ ko zna kak’i su mu sinovi i unuci i jesul’ mi sačuvali almasli granu od rahmetli nane, kad onaj nalet Mute pridame, i iskezio se iz onog avta:

– Aaaa, Uzeire, legla pemzija, pa se pošlo na sudžukice, a ne zoveš jarana!

Šta ću te zvat’, nalete, kad sam dolaziš.

I ja se izbirik’o i sad mu umijem odgovorit’.

– Hajd upadaj, ako ne žuriš!

Bome, uniđo’, i velim njemu:

– Odo obić familiju.

Dovuče me do hotela „Evropa“ i viče mi:

– Tamo su ti Novalije, u Zlatarskoj.

Ja uniđo’, i kažem tako i tako. Kaže on „sačekajte“ i ode po naku knjigu, ima joj sto godina, i tabiri po njoj…

– Evo ga, Subhija Arnautović, almasli grana, lepir. Jest, Uzeiraga, u nas je, mi to čuvamo. Moj dedo, rahmetli Hajrudin, zakleo mog babu i amidžu, a oni nas da sve čuvamo ko god šta donese dok taj ili neko njegov ne dođe po to. Imamo nakita od 1920., što niko nije doš’o po njeg’ i sve nam stoji u ovoj knjizi.

– Ačkosum!

– Hoćeš da ti je mi donesemo, ili ćeš ti doć po nju?

– Neka je u vas, sigurnija je nego u mene. More bit’ i moj Hike dođe po nju il njegov unuk, kad ste tak’i hairli.

Uzeir Hadžibeg