HADŽIBEG: Pare

– Što to tebe nema u mene Mujo, da nas nije ko zavadio, jal šta nalago, gluho i daleko bilo?

– Ma jok ba Uzeire, neg neću da ti kvarim post, znam da si ti sad na Allahovom putu i ko u behutu, samo se mogu o tebe ogriješiti.

– Svi smo mi na istom putu, moj Mute, samo što neki plaho hite, a neki polajnak i sve nogu za nogom, pa opet svi dođemo na isto mjesto.

– Jelde Uzeire, najgori su ovi što lete za parama i što vole pare?

– Bezbeli da jesu, pare nam svima trebaju, ali ne treba ih voliti ni plaho letiti za njima.

– Šta ćemo onda mi što pare vole nas i lete za nama?

– Čuj šta ćete, bježite što vas noge nose, ugursuze li jedan, da bi li ugursuze. Imaš ti pravo, nisi moro ni dolazit do bajrama.

Uzeir Hadžibeg