HADŽIBEG: Kad vas kakva muka muči…

Kad vas kakva muka muči pomislite samo koliko ljudi na dunjaluku isti dever devera, jal sto puta gori i koliko ih je već proživjelo dunjalučke radosti koje začas prolete i izdeveralo devere za koje su mislili da him nejma kraja.

Mrve radosti se pojele i potoci tuge odtugovali, a već se i mezari poravnili sa zemljom, jal za njih se i ne zna. Zalegoše i oni koji pamte uz one koje su pamtili, a mi se nešto napuhali ko da niko nikada do nas nije živio i slikao se hraneći golubove, niti će. Jah!

Uzeir Hadžibeg