HADŽIBEG: Iz inata

‘Vako se u nas odgajaju djeca:

Kad se maksum uzvrti oko vrele peći, mater mu dva put` vikne:

„Žig, žig…“ Dijete ni mukajeta, neg sve bliže onoj peći, haman bi se i popelo na nju da mu mati treći put ne podvikne;

„Popnider se na tu peć!“

Dijete se namah okreće od peći i ode za kakim drugim zijanom.

Meščini da niko nikad ne bi skočio sa mostarskog mosta jal sa brane na Darivi da mu neko nije dovikno: “Aaaa, ne smiješ, jal ne umiješ ti vako.”

More bit mi bolje razumijemo kad nam se šta rekne naizvrat, a more bit da se rodimo takvi pa nećemo, jal hoćemo, volimo, jal ne volimo, trpimo, il ne trpimo, a Bo`me, ko da i živimo samo iz inata, ko će ga znat?