HADŽIBEG: Fali fali pa ga povali

U današnji vakat ne valja nikog plaho falit jer ćeš ga, more bit, već sutra počet kudit pa će te bit stid, ako si obrazli. Najsigurnije ti je nekom mahane iznalazit i neš mašit, tamam da je taj prav zdrav, a nemere bit, jer u nas takvih nejma, a i da ima od`kle nam.

„Ušta si ostario Uzeire“, veli mi onaj moj nalet Mute? Ti ko da si izbjeglica iz Švedske pa ne mereš da skontaš kako to u nas hoda.

Jok ja, haj mi ti razuvidi!?

U nas ti se prvo fali, fali da ga dobro pripremi pa ga onda dobro i povali.

Uzeir Hadžibeg