HADŽIBEG: Eglen beglen

Plaho volim haman sa svakim promuhabetit, al mi nekad, valahi, dokundiše i moj i tuđi, i eglen i beglen pa ja odem kod jednog ahbaba u Potok mahalu da sa njim malo pošutim.

Nemereš ti u današnji vakat sa svakim ni pošutit kako valja, neg te ono i kad šuti s nečim trti, da izvineš. A ovaj ti ahbab plaho umije, po starinski, merakli, pošutit.

I kad se siti išutimo svak za svojim poslom, rahat odosmo.

Uzeir Hadžibeg