GRAMATIČKI NEISPRAVAN KOMAD ĆUTUKA

Postoji planska sječa šume. Postoji i ona neplanska. Zbog jedne i druge, priroda čije bronhije režemo i pilimo može uzvratiti udarac u vrijeme zagađenja kada čeznemo za čistim zrakom. Jedva se kutarisasmo COVID BOLEŠČINE… a spremamo drugu. “Lole sa motorkama” u šumama iznad Visokog su jasne u porukama bez obzira na gramatiku. Ko obori i ispili NJEGOVO!

Ćutuk k'o ćutuk ili gornji dio ćutuka (panja) mogao je završiti u nekoj od peći iz okolnih naselja. Nošen ili kotrljan? Bitno je da je gori sa porukom ili bez nje.