Gradonačelnik Mirza Ganić zatražio hitno poboljšanje uslova u JU Dom zdravlja Visoko

Gradonačelnik Mirza Ganić je pismenim putem reagovao prema upravi JU Dom zdravlja Visoko.

Zatražio je bolju organizaciju rada, te informisao o poduzetim aktivnostima koje treba da doprinesu poboljšanju uslova za sve stanovnike grada Visokog, od pacijenata do zaposlenika, kako navodi Ganić u objavi na svom Facebook profilu.

Objavu prenosimo u cijelosti:

– „U proteklom vremenskom periodu građani grada Visokog su iskazivali veliko nezadovoljstvo spram organizacije posla u Domu zdravlja Visoko, a posebno kada je u pitanju dolazak vozila hitne pomoći na lice mjesta ili odvoz pacijenata prema kantonalnoj bolnici Zenica.

Sjećamo se da je vozilo hitne pomoći vozila medicinska sestra, da su pacijenti životno ugroženi prevoženi u Kantonalnu bolnicu Zenica u privatnim automobilima jer nije bilo vozača, a evo i danas ponovo imamo slične situacije.

Zahtijevam da odmah bez odlaganja izvršite analizu trenutne organizaciju posla u JU Dom zdravlja Visoko, te unaprijedite ovaj vrlo bitan segment za živote naših građana.

Napominjem da smo u samo dva mjeseca svoga rada pokrenuli niz aktivnosti koje će značajno doprinijeti poboljšanju uslova rada JU Dom zdravlja Visoko, a što se ogleda u činjenici da je u 2021. godini planirano:

Sufinansiranje rada hitne medicinske pomoći u iznosu od 47.000,00 KM, što je značajno uvećanje jer je budžetom 2020. godine bilo planirano 10.000 KM, a izvršeno samo 5.000 KM.

Sufinansiranje nabavke opreme u Domu zdravlja u iznosu od 225.000,00 KM, a što se odnosi na nabavku digitalnog RTG uređaja i ostale potrebne opreme za dijagnostiku.

Finansiranje termo fasade i sanacija postojećeg ravnog krova na novoj zgradi sendvič panelima i sanacija kosih krovova na zgradi uprave i zgradi Hitne pomoći u iznosu od 215.598,26 KM.

Također, u saradnji s našim privrednicima pokrenuta je nabavka jednog vozila hitne pomoći, koja je u završnoj fazi. Trenutno smo u fazi pregovora oko donacije i specijaliziranih kolica za transport u vozilima hitne pomoći.

Pored navedenog u toku je priprema za raspisivanje javnog poziva za izbor novih članova upravnog odbora kako bi se i ovaj segment značajnije unaprijedio, te svojim radom bio u službi razvoja ove izuzetno važne ustanove za sve građane grada Visoko, koja je nažalost dovedena u stanje da ne može odgovoriti aktuelnom trenutku.

Očekujem da se uprava JU Dom zdravlja dodatno aktivira i počne raditi konkretno na poboljšanju i optimizaciji poslovnih procesa, te na projektima iznalaženja dodatnih prihoda i opreme, a ne samo da čeka aktivnosti Gradske uprave.“.

Zaključujemo objavu, a u prilogu je zvanični dokument.