Građani BiH će imati 80 posto jeftinije cijene roaminga u regionu

Članovi Predsjedništva BiH postigli su dogovor o saglasnosti te institucije i zatražili od Vijeća ministara da dostavi sporazum o roamingu koji će omogućiti 80 posto jeftinije usluge roaminga u regionu.

BiH će potpisati Regionalni sporazum o roamingu koji omogućava da sa svim zemljama u regionu imamo 80 posto jeftiniji roaming, a da se od 1. januara 2021. godine smanji roaming prema svim zemljama članicama Evropske unije za 80 posto.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ima rok od sedam dana da dostavi prijedlog Sporazuma o smanjenju cijene usluga roaminga u javnim mrežama mobilne komunikacije u zemljama Zapadnog Balkana kako bi Predsjedništvo BiH odobrilo njegovo potpisivanje tokom drugog Digitalnog samita Zapadnog Balkana, koji će se održati u Beogradu 4. i 5. aprila 2019. godine.