Grad Visoko promoviše kulturno-historijske i privredne potencijale na “Danima dijaspore BIH”

Projekat DANI DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE – EXPO BH GRADOVA 2022 je jedan od 6 projekata koji se realizuju kroz BOSNA INTERNATIONAL FORUM, a  Grad Visoko je jedan od učesnika ove manifestacije na kojoj promoviše svoje kulturno – historijske, privredne i turističke vrijednosti.

Projekat se realizira u obliku manifestacije koja je kruna višegodišnjeg rada na uspostavi odnosa između dijaspore BiH i domovine kroz uspostavljenu saradnju – kako sa fizičkim licima tako i sa organizacijama i lokalnim zajednicama.

Cilj projekta BOSNA INTERNATIONAL FORUM je uspostava najveće i najpreciznije baze podataka dijaspore Bosne i Hercegovine te dvosmjerna komunikacija sa istom. Kroz SERVIS ZA DIJASPORU cilj je izgraditi međusobno povjerenje i jačati odnose realizacijom preostalih projekata.

DANI DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE je manifestacija koja na jednom mjestu objedinjuje sve projekte koje realizuje BIF: kroz različite sadržaje namijenjene svim uzrastima; za posjetioce iz Bosne i Hercegovine, dijaspore, ali i za turiste.

Sveukupni cilj: Kroz najveću i najglamurozniju manifestaciju ovog tipa, po prvi put na jednom mjestu okupiti što veći broj lokalnih zajednica sa prostora cijele BiH i stvaranje veze sa dijasporom BiH iz cijelog svijeta kroz različite privredne, kulturno-umjetničke, zabavne, edukativne i druge sadržaje.

Specifični cilj: Osigurati konkretnu vezu između dijaspore i domovine kroz već definisane module i sisteme.

Ovo je prilika koja je ujedno i polazna tačka u spajanju dijaspore sa lokalnim zajednicama, spajanja poduzetnika sa prostora cijele BiH sa dijasporom, kao i jačanje drugih odnosa iz sektora kulture, obrazovanja, nauke, privrede i slično.

Cilj je različitim sadržajem privući veliki broj posjetilaca svih uzrasta i spolova sa prostora cijele države i dijaspore. Bosna International Forum je kroz svoj dosadašnji rad potaknuo mnoge lokalne zajednice da krenu u pravcu otvaranja ureda za dijasporu, koji svojim građanima stoje na raspolaganju i na različite načine uveliko pomažu – od administrativnih do mnogih drugih pitanja.

Kao krunu dugogodišnjeg rada i pokretanja jednog od najvećih projekata u Bosni Hercegovini kada je riječ o odnosima sa dijasporom, kroz ovu manifestaciju BIF želi promovisati dosadašnji rad i na nivou kakvom zaslužuje dijaspora doprinijeti razvoju projekta.

Manifestacija se sastoji od više različitih sadržaja, raspoređenih po danima u trajanju 20 – 29. augusta 2022. godine.

Tokom cijelog trajanja manifestacije odvijat će se EXPO BH GRADOVA, u kojem će gradovi učesnici u svojim paviljonima predstaviti svoje specifičnosti te turističke, privredne, kulturne, gurmanske i druge potencijale i određene proizvode i rukotvorine izložiti u paviljonu.