GRAD VISOKO: Obavijest o novčanim podrškama po modelu ruralnog razvoja

Federalno ministarstvo  poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva novčano podržava ulaganja u poljoprivredne objekte i opremu. 

Podrška je predviđena za ulaganja u:

  1. poljoprivredne mašine i priključne uređaje
  2. poljoprivrednu opremu
  3. nabavku rasplodne stoke
  4. izgradnju, proširenje i opremanje građevinskih objekata
  5. legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolinskih standarda
  6. podizanje višegodišnjih nasada
  7. podrška za ulaganja putem Kreditne linije Razvojne banke
  8. Podrška za certifikaciju organske proizvodnje

Za navedena ulaganja utvrđena je lista prihvatljivih troškova za koje se prilaže  račun o nabavci.

Iznos podrške je 30% od vrijednosti ulaganja, a dodatnih 0,05% od vrijednosti nabavke predviđeno je za osobe mlađe od 40 godina i žene kao nosioce poljoprivrednog gazdinstva.

Minimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu sa uključenim PDV-om je 2.000,00 KM za fizička lica i obrte, odnosno 4.000,00 KM za pravna lica.

Zahtjevi se podnose Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva do 05.10.2021. godine, a za ulaganja finansirana putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH do 01.10. 2022. godine.

Informacije o prihvatljivim troškovima, potrebnoj dokumentaciji zainteresovani mogu dobiti u Službi za privredu razvoj budžet i finansije pozivom na brojeve:  032/732-512 i 032/732-516. 

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčane podrške objavljen je u “Službenim novinama Federacije BiH” broj 55/21.

Obrasci se mogu preuzeti na  web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i web stranici Grada Visoko.