Grad Visoko: Niže cijene za zauzimanje javnih površina za 30% + dodatnih 50%

Odlukom o davanju saglasnosti na Program utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina na području Grada Visoko (ljetne bašte, kiosci i sl.) koju su vijećnici Gradskog vijeća Visoko usvojili na 5. redovnoj sjednici, predviđeno je umanjenje zakupnine za zauzimanje javnih površina u iznosu od 30% u odnosu na raniju Odluku.

Pored toga, usvojena je i Odluka o dodatnom umanjenju naknada za zauzimanje javnih površina u 2021. godini i to 50% za postavljanje ljetnih/zimskih bašti, te 20% za kioske za prodaju štampe.

Na ovaj način Grad Visoko nastoji što više ublažiti posljedice koje pandemija koronavirusa ima na poslovanje privrednih subjekata na području našeg grada.