Grad Visoko najavljuje besplatne bašte za ugostitelje

Općina Visoko je korisnike javne površine oslobodila plaćanja naknada za privremeno zauzimanje javne površine u periodu od 1. juna do 30. septembra i to kao pomoć zbog štete prouzrokovane pandemijom koronavirusa.

Korisnici javne površine koji ispunjavaju uslove za zauzimanje javne površine u skladu sa Odlukom o komunalnom redu i Programom lokacija i naknada za privremeno zauzimanje javne površine na području općine Visoko mogu podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine gradskoj službi nadležnoj za poslove urbanizma, saopćeno je iz press službe Grada Visoko.