Grad Visoko: JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJUSPJEŠNIJIH LITERARNIH RADOVA „SJEĆANJE NA ŠEHIDE”

U povodu Dana šehida – drugi dan Ramazanskog Bajrama, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko, u saradnji sa Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca „Visoko ’92”, raspisuje :

J A V N I  P O Z I V
za izbor najuspješnijih literarnih radova „Sjećanje na šehide”, za učenike osnovnih i srednjih škola Grada Visoko, za nagradu u 2021. godini

Teme za literarne radove za učenike osnovnih škola:

  • „Pero već zapisa – dobro i zlo“
  • „U knjizi života htjedoh tvoju poruku pronaći“
  • „Živi su, a govore iz mrtvih kapija“

Teme za literarne radove za učenike srednjih škola:

  • „ Oni koji biser mudrosti nizaše“
  • „Preko njihovih ne ljubljenih godina uspavana je prešla budućnost ljubavi“
  • „Koliko je smrti iza nas toliko je snage u nama“

Pozivaju se učenici osnovnih i srednjih škola da literarne radove na zadane teme pošalju u Gradsku upravu Visoko, elektronskim putem na e-mail: drustvene@visoko.gov.ba.

Radove sa imenom i prezimenom učenika, adresom stanovanja, naziv škole koju pohađa i kontakt telefon poslati najkasnije do petka 07.05.2021. godine.

Komisija koju čine profesori i nastavnici bosanskog jezika i predstavnik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca „Visoko ‘92“, će odabrati i tri najuspješnija literarna rada za osnovnu školu i tri najuspješnija literarna rada za srednju školu, koji će biti nagrađeni.