GODINA IZBORA: Početkom maja raspisivanje Lokalnih izbora 2020.

Pripreme za redovne lokalne izbore u BiH već su počele. Registrirani broj birača s pravom glasa, prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije, iznosio je 3.371.914.

Biraju se 74 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 57 skupština općina u Republici Srpskoj, 131 načelnika općine u Bosni i Hercegovini, 4 gradska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 6 skupština gradova u Republici Srpskoj, 10 gradonačelnika gradova u Bosni i Hercegovini i Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Osim 131 načelnika i 10 gradonačelnika bira se i 3136 vijećnika/odbornika od čega 26 predstavnika nacionalnih manjina.

CIK bi, prema dosadašnjim pravilima, početkom maja trebao da raspiše lokalne izbore, nakon čega slijede pripreme za novu provjeru birača.

Planirana su sredstva u iznosu od 4,1 milion maraka za finansiranje Lokalnih izbora 2020. godine.