GO SDP BiH Visoko: Pozivamo članove da predlože kandidate za gradonačelnika i Gradsko vijeće

U skladu sa zaključcima usvojenim na sjednici Gradskog odbora održanoj 22.10.2019. godine, GO SDP BiH Visoko poziva sve članove da predlože kandidate za Gradonačelnika i Gradsko vijeće u sklopu pripreme za predstojeće lokalne izbore. Ovaj poziv članovima ostaje otvoren do 31.01.2020. godine.

Svoje prijedloge članovi mogu dostaviti lično u kancelariju GO SDP BiH Visoko, poštom, putem e-maila oo-visoko@sdp.ba ili putem zvanične Facebook stranice SDP Visoko. Konačnu odluku o kandidovanju nakon konsultacija sa predloženim kandidatima će donijeti Gradski odbor SDP BiH Visoko.

GO SDP BiH Visoko