GO SDA Visoko sa svojim Asocijacijama i članstvom stavio se na raspolaganje Štabu CZ Grada Visoko

Cijeneći trenutnu higijensko-epidemiološku situaciju izazvanu koronavirusom Gradski odbor SDA Visoko sve svoje kapacitete stavlja na raspolaganje Štabu civilne zaštite Visoko, kako bismo u ovim teškim trenucima pokazali solidarnost i potrebu za zajedničkim djelovanjem, a u cilju što bolje organizacije i prevazilaženja situacije koja je izazvana pandemijom.

Kao ozbiljna politička stranka koja uvijek stoji u službi svom narodu, ovim putem informišemo javnost da smo pokrenuli i niz aktivnosti koje će biti usmjerene prema onim građanima kojima je pomoć u ovom momentu najpotrebnija.

Gradski odbor SDA Visoko poziva građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.

Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
OPĆINSKI ODBOR VISOKO