GO SBB VISOKO: Melina Pirija nije više naša vijećnica niti član SBB

GO SBB Visoko obavještava javnost da Melina Pirija nije više vijećnica te stranke u Gradskom vijeću Visoko.

– „Koristeći se, već viđenim aktivnostima gdje vijećnici iz raznih opcija vlastitu političku nedosljednost manifestuju kroz prelazak iz partije u partiju a sve sa ciljem ostvarenja vlastitih / ličnih interesa Melina Pirija je iznevjerila povjerenje građana.

Za njen “preletački” poduhvat saznali smo iz sredstava lokalnog informisanja, što ilustrativno govori o njenoj političkoj principijelnosti.

Gradski odbor SBB Visoko izražava razočarenje da naša doskorašnja partijska kolegica nije našla za shodno da o svojoj odluci obavijesti partiju koja joj je dala politički legitimitet.

Gradski odbor SBB Visoko ostaje dosljedan svojoj politici, te “političkim preletačima” želimo svako dobro, a predstojeći Lokalni izbori će biti mjera svim političkim akterima.“, poručili su iz GO SBB Visoko.