Gimnazija “Visoko”: Nastavak saradnje sa Fakultetom za upravu Univerziteta u Sarajevu

Predstavnici Fakulteta za upravu Univerziteta u Sarajevu na čelu sa dekanom doc. dr. Emirom Tahirovićem 2. juna ove godine posjetili su Gimnaziju “Visoko”. Tom prilikom dogovoren je nastavak saradnje koja traje već oko šest godina. Ova posljednja posjeta urodila je dogovorom direktora Gimnazije “Visoko” Samira Puriševića i dekana Fakulteta za upravu o konkretnim vidovima saradnje ove dvije obrazovne ustanove, od koje će najviše koristi imati učenici naše gimnazije.

Fakultet za upravu će u svojim prostorijama, za one učenike koji iskažu ineres, organizirati radionice i posebna predavanja gdje će učenici proći prilagođenu obuku pisanja projekata, kancelarijskog poslovanja te će dobiti informacije o arhivistici. Učenici će biti uključeni u izradu konkretnih projekata koje će raditi tokom školske godine, a mentori će im biti profesori spomenutog fakulteta.

Ova saradnja je još jedan od dokaza da naša škola slijedi savremene trendove u obrazovanju i da se trudi da učenicima ponudi primjenjiva znanja i kompetencije za 21. stoljeće. Kroz ovu edukaciju učenici će imati priliku da usvajaju praktična znanja koja će im mnogo pomoći u nastavku školovanja, ali isto tako dati im i puno veće šanse na tržištu rad te omogućiti da apliciraju prema fondovima EU i drugim vladinim i nevladinim organizacijama.

Posebno raduje što je ovaj fakultet jedna moderna institucija čiji koncept obrazovanja i nastavni planovi prate evropske trendove i stnadarde. Realizacija ovih aktivnosti planirana je za sljedeću školsku, odnosno akademsku godinu.

Gimnazija “Visoko” FB