Građanima Bosne i Hercegovine Njemačka ubrzo širom otvara vrata

Za manje od dva mjeseca građanima BiH bit će širom otvorena vrata Njemačke.

Mnogi građani Bosne i Hercegovine su u 2019. godini iščekivali šta će kazati njemačke vlasti po pitanju Novog zakona o useljavanju stručne snage u Njemačkoj. Čekali i dočekali. Od 1. marta ove godine stupit će na snagu Zakon koji će olakšati građanima koji dolaze iz zemalja koje nisu članice Evropske unije da se zaposle u toj zemlji. To znači da će i stanovnici BiH moći da dođu do posla u Njemačkoj pod istim uslovima kao i građani Njemačke, za ona zanimanja koja su označena deficitarnim.

Po ubrzanom postupku

Šta je potrebno znati? Novi Zakon uvodi nekoliko novina koje će olakšati zaposlenje naših ljudi u toj zemlji, a jedna od njih je da će zahtjevi za izdavanje vize stručne radne snage ubuduće biti obrađivani po ubrzanom postupku. Pojednostavljeno, trenutno se na termin u ambasadi čeka i do devet sedmica, a po novom Zakonu termin će biti dodjeljen za samo 14 dana od dana podnošenja zahtjeva. Odluka o odobrenju vize dobija se za tri sedmice. Građani BiH sada će mnogo lakše moći doći do posla u struci.

Nostrifikacija diploma

Najvažnija je nostrifikacija diplome ili cetrifikata o stručnom obrazovanju. Priznavanje kvalifikacija vrši se u svakom pojedinačnom slučaju od nadležnih organa za priznavanje u Njemačkoj. Minimalni preduslov za priznavanje je da stručno obrazovanje mora da traje najmanje dvije godine.

Da bi se uzelo u razmatranje odlazak u Njemačku, neophodno je poznavanje jezika minimalno A2, a za određene grupe i B1. To zavisi, između ostalog, od planiranog zaposlenja. Znanje njemačkog jezika na nivou A2 podrazumijeva svakodnevnu konverzaciju, dok B2 omogućava da se osoba jasno i smisleno izrazi, kao i da razumije glavne sadržaje u vezi sa poslom.

Neizvjesnost u BiH

Kao najveći razlog odlaska iz zemlje, mladi ali i stariji i cijele porodice, navode političku i ekonomsku nestabilnost i budućnost zemlje. Tek na trećem mjestu nalazi se opcija – nema posla. No činjenica je da je BiH svjetski šampion u nezaposlenosti mladih do 25 godina što je poražavajuća činjenica i alarm vlastima u BiH da ukoliko ne žele izgubiti radnu snagu pod hitno poboljšaju ekonomske uslove u zemlji i ponude mladima bolje uslove života. Ukoliko se to uskoro ne desi, našu zemlju mogao bi zadesiti još crnji scenario od sadašnjeg, u kojem ¼ stanovništva čine penzioneri, a na svakog zaposlenog ide jedan penzioner. Demograf Hasan Zolić više puta je isticao da bi naša zemlja mogla postati zemlja staraca. Izgleda da iz dana u dan naša zemlja to sve više postaje, a mladi je napuštaju glavom bez obzira.

E. Ahmetašević