Fotogalerija/Visoko je pokazalo u protekle 4 godine da je glas za SDA, glas za napredak!

ORAŠAC JE SIGURNO UZ SDA!

Visočki kadar i Visoko su pokazali u proteklih 4 godine, što u kantonu od 2018., što u lokalnoj zajednici od 2021., da je glas za SDA, glas za napredak.

Budžetska sredstva viših nivoa vlasti i budžet Grada Visoko koji su implementirani u našoj zajednici, ravnomjerno i transparentno, daju nam za pravo da kažemo da boljih i uspješnijih nije bilo!

Mi znamo, hoćemo, možemo, ali i imamo mehanizme kojima sve to ostvarujemo!

SIGURNO za Visoko!

SIGURNO SDA!