Fotogalerija/SDA u Buzić Mahali: Čistog nijeta i svijetla obraza sigurno uz svoj narod

Na principima poštenja i efikasnosti, pokazali smo da znamo voditi procese, da znamo sarađivati za boljitak i budućnost zajednice. Tako ćemo i nastaviti. Principi vertikalne koordinacije i jednakih mogućnosti za sve osnova su održivog razvoja cjelokupnog društva i mi znamo kako ih provoditi.
Rasparčavanje nacionalnog korpusa, multiplikacija stranaka, slavoljubivost i pohlepa pojedinaca u tim strankama ne vode k dobru. SDA svoje tijelo očistila je od takvih pojava.
Čistog nijeta i svijetla obraza SIGURNO uz svoj narod.
GO SDA Visoko/ViPromo