Foto: izvještaj sa XI Prvenstva Saveza tradicionalnog karatea FBiH održanog u Visokom

Tradicionalna karate do asocijacija u Bosni i Hercegovini i Savez tradicionalnog karatea Federacije Bosne i Hercegovine su u januaru usvojili kalendar takmičarskih aktivnosti za 2021 godinu.

Pandemija Covid 2019 i mjere nadležnih institucija su bili uzrokom neodržavanja takmičarskih aktivnosti više od godinu.

Nakon što je Karate klub „Zanshin“ Kreševo zbog tehničkih nemogućnosti otkazao organizaciju Prvenstva tradicionalnog karatea Federacije Bosne i Hercegovine, organizaciju je prihvatio Karate klub „Fudokan“ Visoko.

Takmičenje je održano u dvorani Franjevačkog samostana u Visokom, uz prisustvo 11 karate klubova i 135 takmičara.

Takmičenje je održano u pozitivnoj atmosferi, te uz fer i korektno navijanje prisutnih gledalaca.

Iako je takmičarska pauza dugo trajala, nije zabilježen niti jedan takmičarski prekršaj i ozbiljna povreda takmičara.

Za Karate klub „Visoko“ takmičilo se 30 takmičara, a postignuti su sljedeći takmičarski rezultati u disciplinama tradicionalnog karatea i pravilima ITKF i WFF.

Kategorija seniori:

 • Šahinović Salem 2. mjesto kumite; 3. mjesto kogo-kumite
 • Bulut Sađid 1. mjesto kate pojedinačno; 2. mjesto kogo-kumite; 2. mjesto kumite
 • Dišalari Ejman 1. mjesto ko-go kumite; 3. mjesto kumite; 2. mjesto kate

Kategorija juniori:

 • Građan Husein 1. mjesto fuku-go; 1. kata ; 3. ko-go kumite
 • Kaplan Hamza 1. mjesto ko-go kumite; 3. mjesto  kate ; 2. mjesto fuku-go
 • Mlačo Mustafa 2.mjesto kate pojedinačno

Kategorija kadeti

 • Kaplan Mirza  2. mjesto kate; 2. mjesto kihon; 2. mjesto  fuku-go  2. mjesto ko-go
 • Mlivić Nadin 1. mjesto kate; 1. mjesto ko-go kumite; 1.mjesto fuku-go
 • Mulahasanović Ilda 2. mjesto kata; 2. mjesto kihon; 1. mjesto fuku-go
 • Babić Isman 3. mjesto kata; 3. mjesto kihon
 • Čehajić Muaz 2. mjesto ko-go kumite; 3. mjesto kihon

Kategorija dječaci i djevojčice

 • Jamaković Faris  (2008-2009  II nivo) 1. mjesto kata; 1.mjesto kihon
 • Begović Farah  (2008-2009 III nivo) 1. mjesto kata; 1. mjesto kihon
 • Hečo Merjem  (2008-2009 II nivo) 1. mjesto kata; 1.mjesto kihon
 • Ferhatović Adi  (2010-2011) 1. mjesto Jiyu ipon kumite; 2. mjesto kihon; 3.mjesto kate III nivo
 • Topalović Tarik (2010-2011) 1. mjesto kihon; 2. mjesto Jiyu ipon kumite
 • Baković Adnan (2010-2011)  2. mjesto kihon; 3. mjesto kate; 3. mjesto Jiyu ipon kumite
 • Hečo Zejneb (2010-2011) 1. mjesto kate; 1. mjesto kihon
 • Ganić Abdulah (2012-2013) 1. mjesto kate; 1. mjesto kihon I nivo; 3. mjesto kate II nivo
 • Baković Ajna (2012-2013) 3. mjesto kate II nivo; 3. mjesto kihon
 • Kaplan Ensar (2010-2011) 3. mjesto kihon
 • Pašić Aldin (2010-2011) 2. mjesto kihon; 3. mjesto kata I nivo
 • Pašić Amar (2012-2013)  3. mjesto kata I nivo
 • Kozina Matija (2012-2013) 3.mjesto kata I nivo
 • Bašić Jusuf (2014) 1. mjesto kata I nivo; 1. mjesto kihon
 • Kozina Lorena (2014 i mlađi)  3. mjesto kate I nivo

Kata timovi

 • Skenderović Esma; Baković Ajna; Hečo Zejneb – 2. mjesto
 • Topalović Tarik; Ferhatovič Adi; Baković Adnan – 1. mjesto
 • Mulahasanović Ilda; Begović Farah; Hečo Merjem – 1. mjesto
 • Kaplan Hamza; Kaplan Mirza; Mlivić Nadin – 1. mjesto

Na kraju takmičenja proglašeni su najuspješniji klubovi i najuspješniji takmičari XI Prvenstva tradicionalnog karatea Federacije Bosne i Hercegovine.

 • 1. mjesto je pripalo Karate klubu „Visoko“ Visoko
 • 2. mjesto Karate klubu „Vareš“ Vareš
 • 3 mjesto Karate klubu „ Drvar“ Drvar

Za najuspješnije takmičare proglašeni su:

 • Najuspješniji Senior – Dišalari Ejman, član Karate kluba „Visoko“ Visoko
 • Najuspješnija seniorka – Demiri  Dženita, članica Karate klub „Nico“ Zenica
 • Najuspješniji junior – Građan Husein, član Karate kluba „Visoko“ Visoko
 • Najuspješnija juniorka – Šipka Duška, članica Karate kluba „Drvar“ Drvar
 • Najuspješniji kadet – Mlivić Nadin, član Karate kluba „Visoko“
 • Najuspješnija kadetkinja, Mulahasanović Ilda članica Karate kluba ,,Visoko“

Za podršku i realizaciju takmičenja posebna zahvala pripada roditeljima.

Raduje povratak Salema Šahinovića i Bulut Sađida, a također i uspjeh najmlađih uzrasnih kategorija.

Za mjesec juni planirano je još jedno takmičenje, a krajnji cilj su pripreme za tekuću takmičarsku polusezonu.

Karate klub ”Visoko” Visoko