Foto crtica: NE GULI BOROVE, NIJE TI TO POS'O

Svaka nova rečenica je suvišna. Poruka na tabli sve govori nama o nama.

Simpatična i humorom obojena inicijativa koju podržavam.

Ni borovi, ni jele, ni omorike, ni drugo listopadno drveće neće biti bihuzur od mene. I meni, i tebi, i njemu treba debela hladovina.