FORMIRANJE VISOČKOG FOTOGRAFSKOG FUNDUSA-VISOČKI FOTO UMJETNICI PO “DRUGI PUT”

Fotografska tradicija u Visokom duga je preko jednog stoljeća, a organizirane fotografske aktivnosti počinju nakon Drugog svjetskog rata, formiranjem Narodne tehnike i Fotokluba, iz kojeg su izrasli fotografi poput Sadika Prežića, Avde Čakića, Ibrahima Sedlarevića, Rajka Radića, Mustafe Čakića i Salke Zaimovića koji su svojim radom ostvarili zapažene rezultate u tadašnjoj Jugoslaviji, što kroz republičke i međuklubske izložbe, tako i savezne.

Velika je praznina između pomenutih fotografa i današnjih fotografa iz digitalnog doba. Teško je sve popuniti foto prezimenima: Beganović, Radan, Šehović, Alimanović, Dervović…

Visočka foto priča i historija samo je zagrebana po površini.

Neki novi(stariji) visočki fotografi izlagali su po „Drugi put“ u renoviranoj Galeriji Likum ‘76.

Najmlađi među njima, Dino Vehabović dobio je i vrijednu foto opremu od sponzora.

Visočki foto susreti modernog doba i međunarodnog karaktera kakvi su bili ovi, imaće svoje tematske nastavke sa drugačijim kriterijima nagrađivanja.

Beko Behudin Alimanović je ove doveo skoro do savršenstva.

Galerija Likum ‘76 za manje od mjesec dana će upriličiti novu izložbu visočkog umjetnika Džemaila Silajdžića koji će samostalnom izložbom upotpuniti manifestaciju „Dani Zaima Muzaferije“. Izložba je planirana za 25. novembar.

M.S.