FONDACIJA ZATVARA arheološke lokacije za posjete

Na osnovu naredbe Federalnog štaba civilne zaštite od 17. marta 2020. o zabrani okupljanja te privremene obustave pružanja usluga za kulturne organizacije, muzeje i slično, Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ donosi slijedeću

ODLUKU

Zatvaraju se za posjete arheološke lokacije na kojima radi Fondacija u Visokom: Bosanska piramida Sunca i Mjeseca, tumulus u Vratnici i kompleks Ravne.

Otkazuju se sve organizirane i individualne posjete arheološkim i drugim lokacijama u Visokom, ZDK i BiH.

Fondacija zatvara za sva motorna vozila pristupne puteve i pakringe u kompleksu Ravne.

Određuju se dežurstva u kompleksu Ravne iz razloga sigurnosti i održavanja prema internom rasporedu.

Vodiči više neće dolaziti na arheološke lokacije niti pružati usluge vođenja do daljnjeg.

Odluka vrijedi od 18. marta 2020. od 6:00 sati do 31. marta 2020. do 24:00 sata, a sve u skladu s naredbom Federalnog štaba civilne zaštite.

Preporučuje se svim saradnicima Fondacije da prate naredbe, odluke i preporuke federalnog, kantonalnog i Gradskog kriznog štaba.