Fondacija uredno izmirila sve finansijske obaveze prema radnicima i dobavljačima

Fondacija je uvela drastične mjere štednje prvog vikenda u martu 2020., prije svih privrednih i drugih subjekata u BiH i regionu. Zbog nedolaska stranih i domaćih gostiju i izostanka prihoda, Fondacija i njena firma ‘Bosanske piramide d.o.o.’ su uručile otkaze svim uposlenicima s otkaznim rokom od 14 dana.

Taj rok je istekao polovinom marta. Već 20. marta Fondacija je isplatila sve radnike za mjesec mart i uplatila sve doprinose i poreze. Pri tom je imala u vidu restriktivne mjere koje dolaze u pogledu kretanja ljudi i rada privrednih subjekata te je izvršila ove uplate 12 dana prije nadolazećeg prvog u mjesecu.

Istog dana, 20. marta, Fondacija je isplatila i sve dobavljače s kojima je sarađivala u februaru i martu nabavljajući jamsku građu, daske, betonske cijevi, izlijevanje betona te upotrebu mehanizacije na lokacijama Fondacije.

Svi građevinski projekti su zaustavljeni i konzervirani: izgradnja instalacije u parku ‘Vremeplov’, velikog parkinga te portirnice ispred tunela.

Nakon službenog zatvaranja za posjetioce svih lokacija piramida, tunela i parka 18. marta svi vodiči su poslani kući. Na lokacijama je ostalo samo jezgro tima Fondacije zaduženo za čuvanje, sigurnost i održavanje.

Čitav svijet će zbog situacije izazvane posljedicama korona virusa ući u najtežu recesiju od 1929. godine. To će dovesti do propadanja i bankrotstva velikog broja privrednih subjekata. Fondacija je znala da ne može računati na interes državnih organa za pomoć u ovoj situaciji. Uostalom, vijest o otpuštanju radnika Fondacije nije privukla nikakvu pažnju zainteresovanih organa u oblasti turizma sa nivoa Federacije, na primjer.

Fondacija je zauzela kurs da se ne zadužuje, da ne uzima kredite, a da ima izmirene sve obaveze prema radnicima, državi, dobavljačima i javnim preduzećima. Jedino tako može normalno nastaviti svoje aktivnosti kada počnu oživljavati komunikacijske veze i kada počnu dolaziti prihodi u kasu Fondacije.