Fond za zaštitu okoliša F BiH odobrio sredstva za projekat “Povećanje energetske efikasnosti JU Dom zdravlja Visoko“

Grad Visoko putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke aplicirao je na javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za podršku projekta „Povećanje energetske efikasnosti  JU Dom zdravlja Visoko“.

Nakon provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Fuad Čibukčić i gradonačelnik Grada Visoko Mirza Ganić zaključili su Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava kojim je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH za navedeni projekat odobrio sredstva u iznosu od 57.464 KM sa PDV-om, dok će Grad Visoko iz Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu finansirati/sufinansirati sredstva u iznosu od 38.310 KM sa PDV-om.

U skladu sa zaključenim ugovorom u toku je provođenje aktivnosti na daljoj realizaciji projekta.