Federalna direkcija robnih rezervi u Visokom formira operativni tim za prijem i otpremu roba

Na jučerašnjoj sjednici Vlade FBiH Federalna direkcija robnih rezervi zadužena je da sve robe koje se nalaze na stanju u najkraćem vremenu stavi na raspolaganje Vladi Federacije BiH, odnosno Kriznom štabu.

Istaknuto je da robe iz federalnih robnih rezervi trebaju biti plasirane na tržište Federacije BiH putem određenih federalnih institucija ili ustanova, ciljano prema određenim skupinama stanovništva.

Za potrebe centralnog skladišta institucija u Federaciji BiH (Crveni križ FBiH, Federalna uprava civilne zaštite, Uprava za inspekcijske poslova FBiH, Porezna uprava FBiH), Vlada će Federalnoj direkciji robnih rezervi odobriti korištenje dodatnog magacinskog prostora u “Matrezu” Visoko. Federalna direkcija robnih rezervi će formirati operativni tim za prijem i otpremu roba u/iz “Matreza” Visoko.

Cijeneći potrebe za određenim robama, Federalna direkcija robnih rezervi će sredstva planirana za nabavku stalnih sredstava u 2020. (dva miliona KM) usmjeriti u nabakvu tih roba, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.