F BiH odobrila sredstva za projekat konzervatorsko-restauratorskih radova na Starom gradu Visoki

U petak, 23. augusta u prostorijama Ministarstva kulture i sporta F BiH potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između ovog ministarstva i JU Zavičajni muzej Visoko u projektu Konzervatorsko-restauratorski radovi na Starom gradu Visoki.

Ovo će poslije arheološke kampanje koja je provedena tokom 2019. godine biti svojevrstan nastavak radova sa krajnjim ciljem zaštite javnih objekata kulture na Starom gradu Visoki koji imaju status nacionalnog spomenika.

Ugovor je u ime Muzeja potpisao direktor mr.sci. Elvedin Šabanović.