Evo iz kojih dijelova BiH je odselilo mladih osoba u posljednjih 18 mjeseci

Tokom 2019. godine iz Bosne i Hercegovine, točnije s područja Federacije BiH, u inozemstvo je odselilo 767 mladih osoba uzrasta od 18 do 30 godina, dok je od januara do 30. juna 2020. s prostora FBiH odselilo 238 mladih.

Podaci su zasnovani na evidencijama prebivališta i boravišta koje se vode kod Agencije za identifikacije dokumente, evidenciju i razmjenu podataka IDDEEA.

Iz Unsko-sanskog kantona tokom 2019. godine odselilo je 187 mladih uzrasta od 18 do 30 godina. Najveći broj mladih otišao je iz Cazina.

S područja Tuzlanskog kantona u inozemstvo je odselilo 159 osoba.

S područja Hercegovačko-neretvanskog kantona odselilo je 78 mladih osoba, dok je iz Kantona 10 32 mladih od 18 do 30 godina.

Iz Zapadno-hercegovačkog kantona odselilo je 43 mladih, a iz Posavske županije 15 osoba, iz Odžaka 5, a iz Orašja 9 i iz Bosanskog Šamca jedna osoba, prenosi Faktor.