EUROWOOD d.o.o. Visoko: OGLAS ZA RADNIKE

Potrebni radnici (muškarci i žene) na poslovima prerade drveta:

  1. MOTORISTA, radnik na motornoj pili – 2 radnika
  2. Radnik na hidrauličnom cjepaču drveta – 2 radnika
  3. Radnik na slaganju i pakovanju drveta u boxove (muškarci i žene) – 2 radnika
  4. Radnik na izradi paleta – 2 radnika

Javljanje na adresu: Arnautovići (u krugu stare fabrike KOVINA)

Kontakt telefon: 062/ 413-857