Emir Džafić (UP VI-MILK) učestvovao na sastanku inicijativnog odbora za formiranje Udruženja poljoprivrednika BiH

Danas je u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BIH održan sastanak inicijativnog odbora za formiranje Udruženja poljoprivrednika BiH.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Udruženja mljekara RS Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBIH Nedžad Bićo, predsjednik seljačkog saveza FBIH Dragan Pavlović, predsjednik Udruženja VI-Milk Visoko Emir Džafić u svojstvu podpredsjednika Federalnog udruženja, kao i ostali predstavnici poljoprivrednika.

Na sastanku je donesena odluka da se ide u formiranje udruženja poljoprivrednika na državnom nivou, a ciljevi formiranja su između ostalog:

– Ujednačavanje podrški poljoprivredi u oba entiteta

– Jedinstven nastup prema EU i predpristupnim fondovima

– Uvođenje plavog dizela

– Usaglašavanje zakonske regulative i podrški sa EU,

kao i svi ostali problemi sa kojim se suočava poljoprivreda, a osnovni je kako ljude zadržati na selu i omogućiti im da normalno žive od svog rada, a poseban akcenat je stavljen na mlade osobe do 40 godina koji su budućnost naše zemlje.