EKSPRESIJA PUT KA VLASTITOM NADREALIZMU

Večer u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji bila je neuobičajena. Naime, Imea Hadžić, mlada spisateljica, uz iskrenu podršku svojih profesorica promovirala je svoju knjigu – svoj prvijenac ‘Izgubljena u vlastitom nadrealizmu’.
Školski hol popunjen radoznalošću – kako ono kažu – od sedam do sedamdeset i sedam. Čekala se informacija više. Vješto upakovana promocija nadmetala se svojom realnošću sa rečenicama nadrealnih zabilješki zatočenih među koricama knjige.
/szž/