EKO POTEZ VISOČKIH VATROGASACA

Visočki vatrogasci uspješno su organizovali i realizovali akciju čišćenja ušća rijeke Fojnice u Bosnu. U srijedu na isteku šestog mjeseca na temperaturama koje su prelazile 35. podiok u živinom termometru izvađen je veći broj automobilskih guma iz korita rijeka. Nimalo lagan zadatak jer su pune šljunka koji se taložio tokom jeseni i zime. Pomogao je malo nizak vodostaj, koji je otkrio skoro pa standardno ruglo niže KTK mosta.

Na kraju akcije, deponovanje guma na traktor i odvlačenje na otpad. Ekološka svijest kao da se lagano budi. Akcije čišćenja šetališta, drveća zaostalog na kulama mostova nakon poplava, te stalna dežura građana Prijekog da travnjaci ostanu čisti, za svaku je pohvalu. Slična stvar je i u Lukama. Javite nam ili fotografišite dobre eko poteze iz vaše sredine. Visoko sve krupnijim koracima postaje poželjna turistička destinacija.