Dženeta Uzunalić (SDP) – ZA GRADSKO VIJEĆE VISOKO

Dženeta Uzunalić (SDP) – ZA GRADSKO VIJEĆE VISOKO

Rođena 27.01.1995. u Visokom. Osnovno i srednje obrazovanje završila sam u Visokom, nakon čega sam upisala Fakultet političkih nauka UNSA na odsjeku politologije. Nakon završenog fakulteta svoje neformalno obrazovanje sam nastavila kao učesnik na velikom broju edukacija, seminara i konferencija, gdje posjedujem i preko 30 certifikata iz oblasti javnog nastupa, borbe sa korupcijom, političkog i izbornog sistema u BiH, političkog aktivizma i pokretanja inicijative, primjene političkog menadžmenta u politici, političke ekonomije, liderstva i političke komunikacije, Evropske unije i vanjske politike.

Trenutno sam učesnik akademije političke pismenosti sastavljene od BiH i EU razine koju organizuje Akademija za žene a finansira njemačka ambasada u BiH. U toku studija bila sam volonterski angažovana u Centrali SDP-a i PSBiH i na pisanju javnih politika sa bivšim ministrom vlade KS Malikom Garibijom. Svako ko se na određen način bavi politikom u jednom momentu mora biti spreman za preuzimanje većih odgovornosti u zajednici.

Smatram da je pravi momenat da društveno i politički odgovorno svojim stečenim znanjem i vještinama radim na zagovaranju politike koja će biti zasnovana na građanskim i socijaldemokratskim principima. Jasno je da građanske opcije nedostaje u Visokom, zato želim da radim na jačanju politike u kojoj ću kroz svoje incijative, usmjerene prema svim grupama društva, favorizirati direktan dijalog između onih koji se biraju i onih koji biraju.

Pored svog formalnog, ja sam svoje neformalno obrazovanje usmjerila kako bih na dostojanstven način mogla zastupati nečije interese. Neki tek kad sjedu u vijeće uče šta znači i kako se pokreće jedna inicijativa, neki čak za vrijeme svog mandata ne predlože ni jednu, pa im učenje i ne treba. Sramota je da imate vijećnika koji ne zna da nabroji nivoe vlasti u BIH. A takvih je mnogo.

Zajedno sa SDP-om u Visokom radit ću na politikama koje se odnose na privredu i privredne aktivnosti, poticajima i organizaciji poljoprivredne proizvodnje, pitanjima i problemima mladih u Visokom, zdravstva i socijalne politike, prostornog uređenja i turizma, radnička prava za koja sam i subjektivno najviše vezana u želji da dođe do što boljih i kvalitetnijih njihovih zastupanja.

DOSLJEDNO!