DŽENETA UZUNALIĆ, NOVA KARIKA ZAKONODAVNE VLASTI U VISOKOM

Dženeta Uzunalić (SDP) na 24. redovnoj sjednici  Gradskog Vijeća Visoko, nakon davanja svečana izjave postala je punopravna članica zakonodavne vlasti.

Gradsko Vijeće Visoko tako je dobilo pravo osvježenje koje će sasvim sigurno poremetiti političku hibernaciju većine vijećnika koja se svela na dogovoreno podizanje kartona ZA, PROTIV, SUZDRŽAN.

Govornica više sigurno neće služiti samo za politikanstvo i populizam uz podilaženje sa ciljem osiguravanja dobijenih radnih mjesta. Ni žestoki kritičari za govornicom i dizači kartona ZA na glasanju za kritikovanu tačku, neće moći biti mirni.

Malo je vijećničkih debata bilo te 2020. godine, ali je jedna djevojka zasijala među likovima sa plakata. Već tada je potvrdila da će DOSLJEDNO I SA KARAKTEROM kakav je bio SDP slogan, voditi političku bitku za bolje sutra svojih sugrađana. I danas, tokom svečanog obraćanja naglasila je KOREKTNOST i sa ljudske i sa političke strane.

Dženeta Uzunalić nema političkih neprijatelja. Gleda na njih kao konkurente i saradnike u borbi za bolje sutra Visokog i BiH. Uvijek sa jakim argumentima i bez trunke politikanstva obojenog populizmom, spremna je sarađivati u cilju visočkog prosperiteta. Visočki SDP nema više 9 (2000. godina), nego 2- 3 vijećnika. Velike su šanse da u narednom periodu dobije i lidera za budućnost kroz djelovanje Dženete Uzunalić uz povećanje učesnika u zakonodavnoj vlasti.

Već daleke 2020. godine glasačima se predstavila u kratkim crtama.

PODSJEĆAMO

Rođena 27.01.1995. u Visokom. Osnovno i srednje obrazovanje završila sam u Visokom, nakon čega sam upisala Fakultet političkih nauka UNSA na odsjeku politologije. Nakon završenog fakulteta svoje neformalno obrazovanje sam nastavila kao učesnik na velikom broju edukacija, seminara i konferencija, gdje posjedujem i preko 30 certifikata iz oblasti javnog nastupa, borbe sa korupcijom, političkog i izbornog sistema u BiH, političkog aktivizma i pokretanja inicijative, primjene političkog menadžmenta u politici, političke ekonomije, liderstva i političke komunikacije, Evropske unije i vanjske politike.

Trenutno sam učesnik akademije političke pismenosti sastavljene od BiH i EU razine koju organizuje Akademija za žene a finansira njemačka ambasada u BiH. U toku studija bila sam volonterski angažovana u Centrali SDP-a i PSBiH i na pisanju javnih politika sa bivšim ministrom vlade KS Malikom Garibijom. Svako ko se na određen način bavi politikom u jednom momentu mora biti spreman za preuzimanje većih odgovornosti u zajednici.

Smatram da je pravi momenat da društveno i politički odgovorno svojim stečenim znanjem i vještinama radim na zagovaranju politike koja će biti zasnovana na građanskim i socijaldemokratskim principima. Jasno je da građanske opcije nedostaje u Visokom, zato želim da radim na jačanju politike u kojoj ću kroz svoje incijative, usmjerene prema svim grupama društva, favorizirati direktan dijalog između onih koji se biraju i onih koji biraju.

Pored svog formalnog, ja sam svoje neformalno obrazovanje usmjerila kako bih na dostojanstven način mogla zastupati nečije interese. Neki tek kad sjedu u vijeće uče šta znači i kako se pokreće jedna inicijativa, neki čak za vrijeme svog mandata ne predlože ni jednu, pa im učenje i ne treba. Sramota je da imate vijećnika koji ne zna da nabroji nivoe vlasti u BIH. A takvih je mnogo.

Zajedno sa SDP-om u Visokom radit ću na politikama koje se odnose na privredu i privredne aktivnosti, poticajima i organizaciji poljoprivredne proizvodnje, pitanjima i problemima mladih u Visokom, zdravstva i socijalne politike, prostornog uređenja i turizma, radnička prava za koja sam i subjektivno najviše vezana u želji da dođe do što boljih i kvalitetnijih njihovih zastupanja.

DOSLJEDNO S KARAKTEROM!