DUH STARE VISOČKE ČARŠIJE: Ljudi i predjeli Visokog na fotografijama Milenka Gavrilovića

Doprinos razvoju amaterske fotografije u Visokom dao je prof. ing. Milenko Gavrilović (1894. Voganj – 1947. Beograd).

Školovao se u Francuskoj i Njemačkoj, gdje je specijalizirao kožarstvo, nakon čega dolazi u Visoko 1920. godine kao predstavnik Ministarstva industrije Kraljevine Jugoslavije kako bi uveo modernizaciju u industriji prerade kože. Bio je osnivač, direktor i strukovni profesor državne Stručne zanatske kožarske škole u Visokom, osnovane 1929. godine.

U okviru produktivnog stvaralaštva u oblasti fotografije, nastala je kolekcija „Ljudi i predjeli iz Visokog u fotografijama Milenka Gavrilovića“, koja je 1978. godine poklonjena fundusu Zavičajnog muzeja Visoko.

Kolekcija sadrži 75 originalnih fotografija nastalih u periodu od 1930. godine do 1940. godine, na kojima se grupišu pejzažni motivi “Pred oluju”, “Prije vršidbe”, “Zima”…, motivi grada kao npr. “Kraljevac”, “Na pazaru”, “Na Hadžijinoj vodi”…, upotpunjenih svakodnevnim scenama ljudi i prolaznika. Ne izostavlja scene zaigrane djece, goniča stada, kao ni scene raznih zanimanja poput visočkih šljunkara na rijeci Fojnici, lađara, tabaka, sladoledžija, trgovaca. “Kosci”, “Oranje”, “Nosač”, “Predah”, “Počinak”, “Prosjakinja”, “Šaljivdžije”, “Đuka”… su samo neke od niza fotografija Milenka Gavrilovića.

Kolekcija predstavlja vrijednu fotografsku građu, dokumentirajući etnografiju i duh stare visočke čaršije čiji se obrisi danas kroz sjećanja jedva naziru.

Zavičajni muzej Visoko