DUGO OČEKIVANI KORONA-ZAKON STUPA NA SNAGU U SUBOTU

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

Spomenuti ukaz usvojio je Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma održanoj 23. aprila i na sjednici Doma naroda održanoj 4. maja ove godine.

Ovaj zakon bit će objavljen u petak u “Službenim novinama Federacije BiH” te stupa na snagu narednog dana od dana objave, a prestaje važiti istekom 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće, saopćeno je iz Ureda predsjednika FBiH.