Dr. Zlatko Handžić novi direktor JU “Dom zdravlja Visoko” Visoko

JU “Dom zdravlja Visoko” Visoko dugo vremena nije imala direktora, već vršioca dužnosti. Bilo je više konkursa, ali svaki je završavao bezuspješno.

Dolaskom novog upravnog odbora na čelo JU “Dom zdravlja Visoko” Visoko u sastavu Mirza Bukić dipl. pravnik, Aldin Huseljić dipl. pravnik i dr. Elma Šehić donesena je Odluka o raspisivanju javnog poziva za izbor direktora.

Nakon provedene konkursne procedure i date saglasnosti od strane gradonačelnika Grada Visoko danas je Upravni odbor imenovao dr. Zlatka Handžića koji je po zanimanju specijalista dijagnostičke radiologije za novog direktora.

Novi direktor dužnost će preuzeti 02.08.2021. godine, a nakon čega će biti upriličena i press konferencija radi upoznavanja javnosti sa zatečenim stanjem i prezentacije pravaca djelovanja od stabilizacije poslovanja do unapređenja pružanja zdravstvene zaštite naših građana.