DOMAĆE JE NAJBOLJE | Potvrđeno, građani BiH masovno se vraćaju poljoprivredi

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić izjavio je da je na javni poziv ministarstva do sada apliciralo više od 17.000 poljoprivrednih proizvođača za razliku od ranijih godina, kada je oko 2.000 hiljade njih koristilo podsticaje.

Za podršku proljetnoj sjetvi izdvojeno je oko 9,5 miliona KM, i ova mjera daje rezultate, poručio je Dedić.

“Po preliminarnim podacima mi smo u prošloj godini, tokom proljetne sjetve, ovim programom mjera podržali oko 2.000 poljoprivrednika. Podaci iz općina i gradova koje smo dobili pokazuju da ih sada ima već nekih 17.000 koji će uređivati zemljište i drago mi je da će građani ove zemlje da se više vrate poljoprivredi, oni koji imaju uslove za to, i da proizvodimo domaću hranu, a svi skupa kao građani da damo prednost domaćim proizvodima u odnosu na one uvozne”, kazao je Dedić.

Dodaje da je premijer Vlade FBIH već uputio inicijativu prema Vijeću ministara BiH da prilikom javnih nabavki preferencija za domaće proizvode umjesto sadašnjih 5 posto bude 50 posto.

“Radit ćemo i poduzeti mjere da zaštitimo određene proizvode a svakako od prerađivačkih kapaciteta u našoj zemlji očekujemo da sve one viškove kojih eventualno bude, preradimo”, izjavio je Dedić.

Prema najavama Dedića poljoprivredni proizvođači mogu biti sigurni da će imati sredstva za proljetnu sjetvu. Osim toga poljoprivrednicima će biti na raspolaganju i povoljna kreditna linija jer je federalno ministarstvo potpisalo sporazum s Razvojnom bankom.