Dom zdravlja Visoko od firme MUZURI d.o.o. Visoko dobio vrijednu donaciju

U koordinaciji sa gradonačelnikom Ganićem, a u cilju opremanja JU “Dom zdravlja” Visoko, firma “Muzuri” d.o.o. Visoko osigurala je vrijednu opremu koja će unaprijediti nivo pružanja zdravstvene zaštite našim građanima.

Isporučen je hematološki brojač krvnih slika za laboratoriju koji je umrežen u laboratorijski informacioni sistem-LIS  i Schiller EKG aparat za potrebe ambulante porodične medicine, a očekuje se i isporuka CTG uređaja i Centrifuge za mikrotube s velikim brojem obrtaja i pripadajućom opremom.

“Naš primarni cilj je urediti, opremiti i kadrovski ojačati JU “Dom zdravlja” Visoko koja je, nažalost, u protekle četiri godine imala izuzetno veliki gubitak u poslovanju. Ovo je prilika da se zahvalim firmi “Muzuri” d.o.o. Visoko koja zajedno s ostalim privrednicima i Gradskom upravom pomaže da naš Dom zdravlja postavimo na zdrave osnove”, istakao je gradonačelnik Ganić.