Dolazi nam Kurban bajram – najdraži gost

„Zaista vam je Allah, dž.š., zamijenio (dane praznika u džahilijjetu) boljim: danima Kurban bajrama i Ramazanskog bajrama.” (hadis) „Najbolji posao koji čovjek može za vrijeme Kurban bajrama uraditi, a to je ujedno tada i najdraži posao Allahu, dž.š., jeste puštanje krvi svome kurbanu.” (hadis)

On će mu (kurbanu) pristupiti sa svim svojim znakovima na Sudnjem danu. Zaista, taj posao stigne Allahu, dž.š., prije nego što padne prva kap krvi na zemlju. Pa uljepšajte svoje poslove kurbanom.” (Buharija i Muslim)

Ono što je specifično za Bajrame jeste to da taj ”duh svečanosti” koji bajrami baštine poput svih praznika općenito, u njihovom slučaju poprima oblik ibadeta. Naime radovati se za bajrame i tu radost iskazivati javno, dio je ibadeta dragom Allahu, baš kao što su i namaz, post i ostalo.

Zbog toga nam je Vjerovjesnik, s.a.v.s.,  kazao da se za bajrame treba okupati, obući najljepše odijelo, Allahu dragom zikir činiti i zahvaljivati Mu na toj blagodati. Iz istih razloga je tolerisao pjesmu i ples hazreti Aiše, r.a., sa svojim drugaricama u njegovoj sobi na dan Bajrama, pa i njezinog oca, hazreti Ebu Bekra, r.a., koji ih je tada kritikovao zbog toga, te umirio riječima: ”Pusti ih, ovo je njihov dan.”

Prema tome, za bajrame je karakteristično i to da tada veselje, svečanost i proslava postaju ibadet dragom Allahu, dž.š. Obično ibadeti zahtijevaju mirnoću, koncentraciju, kontrolu i ograničavanje strasti, okretanje od dunjaluka ka ahiretu i konačno, žrtvovanje. Ali kod bajrama je drugačije: tu je ibadet veselje, gozba, pjesma i igra, naravno samo u granicama uzvišenoga Šerijata.

 

 

Radost koju Allah, dž.š., spušta na Svoje robove ujedno je i njihov ibadet. Pored ovih dana, i petak predstavlja poseban dan za muslimane. Božiji Poslanik, s.a.v.s., u jednom hadisu veli: “Petak je dan koji je Allah, dž.š., odredio kao poseban dan muslimanima.

Nije dozvoljeno postiti na dane bajrama. Na dan Bajrama muslimani se kupaju i nose najbolju odjeću, i izbjegavajuju sve oblike griješnog ponašanja koje ljudi, nažalost, čine u danima slavlja. To je upravo ono što nas treba razlikovati od kjafira, proslavljanje praznika u skladu sa islamskim propisima.

Jer poenta slavlja nije u prejedanju i opijanju, nego u zajedničkom okupljanju i zbližavanju muslimana koji spominju i zahvaljuju Allahu, dž.š., na blagodatima kojima nas je obdario.

 

Adabi Bajrama

Na dan Bajrama preporučene su izvjesne stvari koje doprinose obilježavanju posebnosti ovih dana kao praznika. Lijepo je: prije odlaska na Bajram namaz okupati se, na Kurban-bajram jesti tek poslije namaza (i lijepo je da to bude kurbansko meso), učenje tekbira na putu u džamiju i u njoj čestitanje, oblačenje najljepše odjeće, mirisanje i ukrašavanje, odlazak u džamiju jednim putem a povratak drugim; Poslanik, s.a.v.s., kada bi izašao na dan Bajrama (da klanja bajram-namaz) išao je jednim putem, a vratio se drugim. (Tirmizi)

 

 

Preporod/ViPromo