DOC. DR. NAIDA MUJIĆ: Medresa “Osman ef. Redžović” je još uvijek moja druga kuća

Doc. dr. Naida Mujić, rođena je u Visokom. Udata, majka dvije kćerke. Živi u Kiseljaku.

Medresu “Osman ef. Redžović” je završila kao učenica 7. generacije maturanata. Nakon završene Medrese diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Deset godina je u Medresi predavala matematiku i informatiku, da bi nakon promocije u doktora matematičkih nauka bila izabrana u zvanje docenta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje trenutno predaje predmet Inženjerske matematike.

Osvrćući se na period proveden u Medresi “Osman ef. Redžović”, Doc.dr. Naida Mujić istakla je sljedeće:

– „Odrastala sam uz Medresu “Osman ef. Redžović” i tu pravila svoje prve korake ka svijetu odraslih i svijetu odgovornosti.

Smatram da je prednost Medrese u tome što vas ona, pored sticanja znanja kako iz vjerskih predmeta, tako i iz predmeta društvenih, prirodnih, matematičkih i drugih oblasti, uključi u kompletan život i što doživljavate sve ljude u njoj kao dio svoje porodice. Ja Medresu još uvijek doživljavam kao svoju drugu kuću. Zato pozivam mlade da budu dio ove naše porodice.“.