DOBRO SU SE SJETILI

Počeli su radovi na rekonstrukciji trotoara u ulici Branilaca.

“U okviru ugovorenih radova izvršit će se skidanje oštećenog asfalta na trotoaru dužine cca 300 m. Projektom je predviđena zamjena završnog slojatamponskog materijala debljine 10-15 cm, a sa unutrašnje strane trotoara će se uraditi polaganje novih betonskihpasica. Uporedo će se izvršiti podizanje poklopaca šahtova i vodovodnih kapa na nivo asfalta. Uradit će se rampe za osobe sa invaliditetom na krajevima trotoara i  pješačkim prelazima. Na kraju će uslijediti asfaltiranje trotoara asfaltom AB 11 debljine 5 cm. Izvođenje svih radova je planirano propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.Rok za izvođenje radova je 21 dan od dana uvođenja u posao”, piše Press Grada Visoko.

DOBRO SU SE SJETILI! Da nije izborna godina ne bi ni sad.